Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Chính Sách Bảo Mật

Thứ 3, 25 Tháng năm 2021

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Thứ 7, 05 Tháng một 2019 Công ty TNHH Ô Tô Đak Lak (“MITSUBISHI Ô TÔ ĐAK LAK” hoặc “chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các thông tin này chỉ cho mục […]

Chi tiết